Reklamacja z tytułu wad technicznych
Jeżeli okaże się, że po otrzymaniu zamówionego produktu wykryjesz wady techniczne w tym:
  • materiał będzie inny niż w przedmiocie zamówienia
  • rozmiar będzie odbiegał od określonego w przedmiocie zamówienia
Skontaktuj się z nami w ciągu 7 dni od dnia otrzymania towaru i prześlij zdjęcia przedstawiające wadę lub niezgodność ze złożonym zamówieniem na adres mailowy wskazany w druku reklamacyjnym dołączonym do przesyłki.
UWAGA
Do wad technicznych nie zaliczają się uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu przez klienta. Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany produkt musi zawierać wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią reklamowanego zestawu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY)

DECOL jest serwisem produkcji na zamówienie.

Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

Zamówiony przez Użytkownika produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.